Конкурс за додјелу стипендија за школску 2014/2015. годину

Начелник Општине Гацко расписује Конкурс за додјелу стипендија у школској 2014/2015. години редовним студентима II, III, IV, V i VI године студија, уколико то право нису остварили на други начин, а који имају стално мјесто пребивалишта у општини Гацко. Уз захтјев студенти су дужни приложити:

  • Увјерење о редовном школовању;
  • Увјерење о сталном мјесту пребивалишта;
  • Изјаву да није корисник стипендије (кредита) одобреног од стране другог правног лица;
  • Кућну листу;
  • Доказе који се односе на следеће категорије:
  1. Доказ о статусу дјеце погинулих бораца, дјеце умрлих бораца или дјеце ратних војних инвалида I –IV категорије инвалидности и дјеце без једног родитеља или оба родитеља.
  2. Доказе о приходима породичног домаћинства.
  3. Увјерење о просјеку оцјена у току досадашњег школовања.
  4. Стипендирање дефицитарних занимања, бодоваће се на основу увјерења о редовном школовању.

Под дефицитарним занимањима подразумијевају се она занимања за која се на два расписана конкурса од стране правних лица не пријави ни једно лице или их нема евидентираних на Заводу за запошљавање.

Неовисно од критерија за бодовање 10% од укупног броја одобрених стипендија, додјељују се искључиво по основу највећег просјека, стеченог годинама који претходе школској години за коју се додјељује стипендија и то на начин да се најмање половина од укупног процента свих стипендија додијели студентима техничких факултета, а остатак студентима других струка.

Приспјеле захтјеве разматра и бодује Стручна служба начелника Општине и у складу са расположивим средствима предлаже Начелнику општине закључивање уговора о стипендирању са студентом појединачно.

Захтјев са документацијом доставити на протокол (канцеларија бр. 1) Општине Гацко.

За све информације по овом питању обратити се у канцеларију бр. 7 Општине Гацко.

Конкурс остаје отворен до 09.02. 2015. године.                                               

Подијелите вијест