Konkurs za dodjelu stipendija redovnim studentima

 

Na osnovu člana 43. Zakona o lokalnoj samoupravi (Službeni glasnik RS, br.101/04) i člana 3. Odluke o stipendiranju studenata broj: 01-022-183 od 30.11.2005. godine Načelnik Opštine Gacko , RASPISUJE

KONKURS

za dodjelu stipendije za školsku 2009/2010. godinu

Redovni studenti II, III, IV, V i VI godine studija koji studiraju na fakultetima, a imaju stalno mjesto prebivališta u opštini Gacko, imaju pravo da podnesu zahtjev Opštini Gacko, za dodjelu stipendija ukoliko to pravo nisu ostvarili na drugi način.

Uz zahtjev studenti su dužni priložiti:

• Uvjerenje o redovnom školovanju,

• Uvjerenje o stalnom mjestu prebivališta,

• Izjavu da nije korisnik stipendije (kredita) odobrenog od strane drugog pravnog lica,

• Kućnu listu,

• Dokaze koji se odnose na sledeće kategorije:

1. Dokaz o statusu djece poginulih boraca, djece umrlih boraca ili djece ratnih vojnih invalida I –IV kategorije invalidnosti i djece bez jednog roditelja ili oba roditelja.

2. Dokaze o prihodima porodičnog domaćinstva.

3. Uvjerenje o prosjeku ocjena u toku dosadašnjeg školovanja.

4. Stipendiranje deficitarnih zanimanja, bodovaće se na osnovu uvjerenja o redovnom školovanju.

Pod deficitarnim zanimanjima podrazumijevaju se ona zanimanja za koja se na dva raspisana konkursa od strane pravnih lica ne prijavi ni jedno lice ili ih nema evidentiranih na Zajednici za zapošljavanje.

Studenti koji su već ostvarili pravo na stipendiju potrebno je da dostave Uvjerenje o redovnom školovanju i Uvjerenje o prosjeku ocjena u toku dosadašnjeg školovanja.

Prispjele zahtjeve razmatra i boduje Stručna služba načelnika Opštine i u skladu sa raspoloživim sredstvima predlaže Načelniku zaključivanje ugovora o stipendiranju sa studentom pojedinačno.

Zahtjev sa dokumentacijom dostaviti na protokol (soba br. 1) Opštine Gacko

Za sve informacije po ovom pitanju obratiti se u sobu br. 7 Opštine Gacko

 

Konkurs ostaje otvoren do 17.02.2010. godine                                               Načelnik Opštine

Broj: 02-67-2                                                                                                 Milan Radmilović

Dana: 01.02.2010.godine

 

 

 

Подијелите вијест