Комунална полиција општине Гацко: Поступање са пепелом из станова и индивидуалних стамбених објеката

У складу са упутством за прикупљање и одвоз одпада, уз контејнере запремине 1,1 и 5 м3, са почетком грејне сезоне, постављене су намјенске посуде за одлагање пепела. Сви корисници услуга који користе контејнере запремине 1,1 и 5 м3, обавезни су пепео сакупљати у пластичне вреће, и одлагати у намјенске посуде за пепео (бачве).

Индивидуални стамбени објекти који посједују канте, такође су дужни пепео сакупљати у пластичне вреће, и приликом одвоза отпада исте одложити уз канте за кућни отпад.

Напомена: У случају да су посуде за пепео препуњене, пластичне вреће одложити непосредно уз исте. На мјестима гдје нема посуда за пепео уз контејнере, пластичне вреће са пепелом одложити уз контејнере.

Подијелите вијест