Комунална полиција општине Гацко: Поступање са пепелом из станова и индивидуалних стамбених објеката

У складу са упутством за прикупљање и одвоз одпада, уз контејнере запремине 1,1 и 5 м3, са почетком грејне сезоне, постављене су намјенске посуде за одлагање пепела. Сви корисници услуга који користе контејнере запремине 1,1 и 5 м3, обавезни су пепео сакупљати у пластичне вреће, и одлагати у намјенске посуде за пепео (бачве).

Индивидуални стамбени објекти који посједују канте, такође су дужни пепео сакупљати у пластичне вреће, и приликом одвоза отпада исте одложити уз канте за кућни отпад.

Напомена: У случају да су посуде за пепео препуњене, пластичне вреће одложити непосредно уз исте. На мјестима гдје нема посуда за пепео уз контејнере, пластичне вреће са пепелом одложити уз контејнере.