Комунална полиција општине Гацко: Обавјештење о начину и условима држања стоке

У наредном периоду, комунална полиција општине Гацко контролисаће поштовање одредби Одлуке о комуналном реду о начину и условима држања стоке на подручју општине Гацко.

У складу са Одлуком о комуналном реду, утврђене су следеће одредбе о начину и условима држања крупне и ситне стоке на подручју општине, и то:

Чланом 85. Одлуке о комуналном реду забрањено је држање крупне и ситне стоке у подрумима стамбених зграда као и објектима који се налазе у границама регулационог плана “ЦЕНТАР 1”, “ЦЕНТАР 2”, “БАРИЦА” и “БУРАК-ВОЋЊАК”.

Привремени објекти из става 1. овог члана у поменутим зонама морају се уклонити.

Чланом 85. став 1. Одлуке о комуналном реду, забрањен је прогон стоке следећим улицама: Немањином, Солунских добровољаца, 18.ХЛПБ, Српских ратника, Алексе Шантића и улицама које су у зонама забране држања стоке.

Чланом 86. Одлуке о комуналном реду, прописано је да је у осталим подручјима града Гацка дозвољено држање крупне и ситне стоке у посебно изграђеним објектима за те сврхе, под условом да су објекти за њихов смјештај изграђени најмање 20 метара од стамбено пословних објеката и јавно прометних површина и да задовољава грађевинско – техничке и хигијанско- санитарне услове.

Чланом 87. Одлуке о комуналном реду је прописано да сваки објекат за смјештај стоке мора имати прописано изграђену јаму за депоновање ђубрива удаљену најмање 20 метара од стамбено – пословних објеката. Јама мора бити водонепропусна тако да не дозвољава отицање отпадне воде фекалне масе ван ђубришта и иста мора бити прекривена како би се спријечило ширење непријатних мириса.

Чланом 88. Одлуке о комуналном реду забрањено је држање свиња и пернате живине у обухвату урбанистичког плана града.

Подијелите вијест