Комунална полиција Општине Гацко: Обавјештење

Комунална полиција Општине Гацко обавјештва да ће у наредном периоду контролисати одредбе Одлуке о комуналном реду о условима и начину држања крупне и ситне стоке на подручју Гацка и одредбе Одлуке о водоводу и канализацији о начину коришћења канализације.

Одлуком о комуналном реду о условима и начину држања крупне и ситне стоке, контролисаће се држање стоке које су у зони забране, прогона стоке и услове које морају задовољити објекти који су у зони у којима је дозвољено држање стоке.

Одлуком о водоводу и канализацији контролисаће се коришћење канализационе мреже због учесталих зачепљења канализације. Kомунална полиција обавијештена је од стране ЈП „Водовод“ а.д. Гацко, да је основни разлог зачепљења канализације бацање остатака дропа у канализациону мрежу, који настаје приликом производње ракије и вина. Због горе наведеног, желимо упознати кориснике канализације са чланом 42. Одлуке о водоводу и канализацији, којим је утврђено да ако корисник канализације, намјерно или непрописним поступком проузрокује зачепљење канализације, дужан је сносити трошкове настале штете и рада, као и изрицање прекршајне санкције.