Kомунална полиција: саопштење

Обавјештавамо становништво са подручја општине Гацко које користи услуге одвоза отпада, да су за одлагање отпадног материјала који није комунални отпад (отпад од огрева настао у зимском периоду, отпад из штала, грађевински отпад, шут и сл.) дужни контактирати ЈП ”КОМУС” а.д. Гацко, које ће обезбједити контејнер од 5 м3 за одвоз отпада.

Одвоз отпада можете обавити и у сопственој режији на депонију одређену општинском одлуком, тј. депонију која се налази  код сепарације – простор  између пута за село Башиће и источне стране одлагалишта рудника.

Комунална полиција упозорава да ће свако лице које буде затечено да одлаже отпадни материјал мимо градске депоније бити санкционисано издавањем прекршајног налога у износу од 50,00 КМ.

Током контрола које су почеле у априлу констатовано је да поједини власници стоке још користе главне путне правце за прогон стоке.

Овим путем апелујемо на све власнике стоке да је забрањен прогон стоке улицама: Немањином, Солунских добровољаца, 18. ХЛПБ, Алексе Шантића, Српских ратника и улицама у зонама забране држања стоке.

Такође, чланом 88. забрањено је држање свиња и пернате живине у обухвату урбанистичког плана општине Гацко. (сви власници који држе пернату живину или свиње су дужни исту уклонити у наредном периоду).

Подијелите вијест