Komunalna policija – obavještenje

komm

Obavještavamo građane da je u toku redovno pranje ulica u gradu, kao proljetno  čišćenje i uređenje grada, pa shodno tome i građani su dužni da uzmu učešće u proljetnom spremanju grada i to čišćenjem prostora oko stambenih zgrada kolektivnog stanovanja i čišćenjem i uređenjem prostora oko individualnih stambenih objekata.

Otpad koji nastaje iz vrtova i bašta građani su dužni odlagati u plastične kese ili neku drugu ambalažu i postaviti pored kontejnera ili kanti.

Za kabasti otpad koji se ne može odložiti u kontejnere (graćevinski otpad, šut i ostaci od uglja) kontaktirati JP KOMUS radi odvoza istog ili izvršiti odvoz o svom trošku na gradsku deponiju (lokalitet s. Bašići).

Zabranjeno je odlaganje svih vrsta otpada pored saobraćajnica, na putnom zemljištu, u vodotoke rijeka ili na bilo kom drugom mjestu izuzev gradske deponije.

Sva lica koja budu nesavjesno odlagala otpad biće kažnjena izdavanjem prekršajnih naloga i podnošenjem krivične prijave zbog uništavanja životne sredine.

Подијелите вијест