ЈП „Водовод“ А.Д. Гацко: Тринаеста редовна сједница Скупштине акционара

Тринаеста  редовна сједница Скупштине акционара ЈП „Водовод“ А.Д. Гацко, одржаће се у петак, 30. јуна са почетком  у 11:00 часова у Управи предузећа (Улица Солунских добровољаца бр.1).

                                                                   ДНЕВНИ РЕД:

  1. Усвајање записника са Дванаесте сједнице Скупштине акционара Ј.П.Водовод” А.Д. Гацко;
  2. Разматрање и усвајање Плана пословања за 2017. годину;
  3. Разматрање и усвајање Извјештаја о пословању Друштва за 2016. годину;
  4. Разматрање и усвајање Ревизорског извјештаја друштва за 2016. годину;
  5. Разматрање и усвајање финансијског извјештаја друштва за 2016. годину;
  6. Разматрање и усвајање Извјештаја о раду Надзорног одбора за период од 01.01.2016. године до 31.12.2016. године;
  7. Доношење Одлуке о разрјешењу Одбора за ревизију;
  8. Доношење Одлуке о висини накнаде за исплату чланова Надзорног одбора;
  9. Разматрање тешке екомомске ситуације у предузећу и усвајање предлога мјера за превазилажење кризе.

У случају да редовна сједница Скупштине акцонара не буде одржана у заказано вријеме, поновљена сједница ће бити одржана 10. јула у 11:00 часова на истом мјесту и са истим дневним редом. Увид у материјал се може извршити сваког радног дана у времену од 08  до 14 часова у Правној служби преузећа. 

Позивају се представници Општине Гацко, Фонда за реституцију, Пензионог резервног фонда РС и акционари, да лично или путем пуномоћника учествују у раду Скупштине акционара.