Јавни увид

Планови експропријације за изградњу објеката:

  • Приступног пута потребног за изградњу мале хидроелектране “Јабушница” С-Ј -2, на ријеци Јабушници;
  • Прикључног 35 КВ далековода за прикључење МХЕ “Јабушница” С-Ј-2, на ријеци Јабушници;
  • Приступног пута, потребног за изградњу мале хидроелектране “Сутјеска С-3” на ријеци Сутјесци;
  • Прикључног 35 КВ далековода за прикључење МХЕ “Сутјеска С-3” на ријеци Сутјесци и
  • расклопне трансформаторске станице РТС “Саставци” и прикључног далековода 35 КВ,

све на подручију општине Гацко, се излажу  на јавни увид  у просторијама општинске управе општине Гацко – канцеларија бр.6, у улици Солунских добробољаца бр. 2, сваког радног дана у времену од 08 до 16 часова, у периоду од 24.06 –  09.07. 2015. године.

За вријеме јавног увида свако физичко и правно лице може дати  мишљење и примједбу на Планове експропријације, уписом у свеску која ће се налазити у канцеларији у којој је план изложен.

У складу са чланом 17. Закона о експропријацији о евентуалним примједбама на Планове експропријације одлучује Начелник општине.

Подијелите вијест