Јавни увид у План експропријације

План експропријације  и допунски експропријациони елаборат за утврђивање општег интереса на дјелу обухвата експлатационог поља “Ц” површинског копа рудника угља “Грачаница”, излаже се на јавни увид  у просторијама општинске управе општине Гацко (канцеларија бр. 16, улица Солунских добробољаца бр. 2, сваког радног дана у времену  од 08:00 до 16:00 часова, у периоду од 02. до 17. марта 2015. године).

За вријеме јавног увида свако физичко и правно лице може дати  мишљење и примједбу на План експропријације, уписом у свеску која ће се налазити у канцеларији у којој је план изложен.

У складу са чланом 17. Закона о експропријацији, о евентуалним примједбама на План експропријације одлучује Начелник општине.

Подијелите вијест