Јавни увид у План експропријације

План експропријације  и експропријациони елаборат за утврђивање општег интереса у зони повлатног угља лежишта “Гацко” излаже се на јавни увид  у просторијама општинске управе општине Гацко:

– канцеларија бр.16, у улици Солунских добробољаца бр.2, сваког радног дана у времену о 08:00 до 16:00 часова, у периоду од 12. марта –  27. марта 2015. године.

За вријеме јавног увида свако физичко и правно лице може дати  мишљење и примједбу на План експропријације, уписом у свеску која ће се налазити у канцеларији у којој је план изложен.

У складу са чланом 17. Закона о експропријацији, о евентуалним примједбама на План експропријације одлучује Начелник општине.