Јавни увид на План експропријације “Централног поља” Површинског копа Рудника угља “Грачаница”

План експропријације и експропријациони елаборат за утврђивање општег интереса у зони “Централног поља” Површинског копа Рудника угља “Грачаница” Гацко, излаже се на јавни увид у просторијама Општинске управе општине Гацко – канцеларија бр. 6, у улици Солунских добровољаца бр. 2, сваког радног дана у времену о 8 до 15 часова, у периоду од 03.02 – 18.02. 2017. године.

За вријеме јавног увида, свако физичко и правно лице може дати  мишљење и примједбу на План експропријације, уписом у свеску која ће се налазити у канцеларији у којој је план изложен.

У складу са чланом 17. Закона о експропријацији о евентуалним примједбама на План експропријације одлучује Начелник општине.

План експропријације

 

Подијелите вијест