Јавни позив

Позивају се грађани, власници –посједници некретнина са подручја К.О Дражљево 1 и 2 које су предмет експропријације за изградњу малих хидроелектрана „Јабушница“ С-Ј-2 на ријеци  Јабушници  и „Сутјеска“ С-3, на ријеци Сутјесци, општина Гацко (општи интерес утврђен одлукама Владе Републике Српске бр. 04/1-012-2-682/15 и 04/1-012-2-683/15 од 01.04 2015. које су објављиване у „Службеном гласнику“ РС број 31/15 од 24.04. 2015. године) да дођу дана 12.06 .2015. године у 13. часова у просторије Општине Гацко, а  у циљу покушаја рјешавања имовинско-правних односа, односно споразумног одређивања накнаде за некретнине прије покретања поступка експропријације у смислу члана 25. Закона о екпропријацији Републике Српске.

Списак лица чије се непокретности експропришу изложен је на огласној табли Општине Гацко.

Подијелите вијест