Јавни позив за додјелу средстава намијењених финансирању програма спортских организација и удружења из области спорта

Начелник општине Гацко расписује Јавни позив за додјелу средстава намијењених финансирању програма спортских организација и удружења из области спорта.

I ПРЕДМЕТ ПОЗИВА

Општина Гацко позива све организације и удружења да доставе приједлоге програма који су у складу са развојним циљевима из области спорта.

Финансирање и суфинансирање програма по овом јавном позиву врши се средствима из буџета општине Гацко за 2020. годину у укупном износу од 340.000,00 КМ (три стотине и четрдесет хиљада конвертибилних марака).

II ПРАВО УЧЕШЋА

Право учешћа у јавном позиву имају организације и удружења које испуњавају следеће услове:

  1. Да су основане и регистроване у Републици Српској;
  2. Да им је сједиште на територији општине Гацко;
  3. Да своје активности реализују на територији општине Гацко;
  4. Да су пројектне активности намијењене грађанима општине, посебно младима;
  5. Да се пројекти односе на стратешке циљеве Програма развоја спорта општине Гацко 2018-2022;
  6. Да су организације и удружења обухваћене Правилником о категоризацији спортова и спортских организација општине Гацко;

III ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Спортске организације и удружења које се пријављују на јавни позив дужна су доставити следећу документацију:

  1. Захтјев за суфинансирање програма;
  2. Основни подаци о подносиоцу захтјева – Образац бр. 1;
  3. Попуњене обрасце за поједине програмске садржаје:

IV ДОДЈЕЛА СРЕДСТАВА

Додјела средстава вршиће се на основу чланова 13, 18. и 19. Правилника. Начелник општине доноси годишњи Програм развоја спорта и расподјеле средстава.

V ПРИЈАВА НА ЈАВНИ ПОЗИВ

Пријаву и комплетну документацију послати поштом на адресу: Општина Гацко – Општинска управа; Одјељење за привреду, финансије и друштвене дјелатности, Солунских добровољаца бр 2, 89240 Гацко или доставити на пријемни шалтер Општинске управе.

Прописана форма пријемног захтјева и образаца за програмске садржаје може се преузети на интернет страници општине Гацко: www.gacko-rs.info или непосредно у канцеларији бр 25. Општинске управе.

Јавни позив остаје отворен 21 дан од дана објављивања на огласној табли и интернет страници општине Гацко.

Неблаговремене, непотпуне као и пријаве које нису попуњене у складу са прописаним обрасцима неће се узимати у разматрање.

Подијелите вијест