Jačanje socijalne zaštite starih i nemoćnih lica i djece sa posebnim potrebama

pppppp

Ovih dana je u kabinetu načelnika Opštine potpisan Protokol o saradnji na realizaciji projekta “Jačanje socijalne zaštite starih i nemoćnih lica i djece sa posebnim potrebama na području opštine Gacko” koji se implementira od mjeseca maja ove godine.

Projekat su potpisali lokalni akteri koji se bave socijalnom zaštitom, Opština, Centar za socijalni rad, Stanica Javne bezbjednosti, Opštinski Crveni krst, i centra za djecu sa posebnim potrebama.

Prema riječima direktora Centra razvojnih inicijativa nevladine organizacije koja je i inicijator projekta Vasilija Lažetića, ove aktivnosti imaju za cilj poštovanje i zaštitu ljuckih prava, kroz unapređenje i poboljšanje kvaliteta života marginalizovanih društvenih grupa.

Predstavnik Centra za promociju civilnog društva Omir Tufo izrazio je zadovoljstvo dinamikom realizacije Projekta socijalne zaštite starih i nemoćnih u Gacku koji će doprinjeti da lica u stanju socijalne zaštite i zdravstvene potrebe osjete brigu društvene zajednice podvukao je Tufo. Finansijska podrška se očekuje iz opštinske kase. U realizaciji pomenutog projekta značajnu medijsku podršku pružio je lokalni radio.

Подијелите вијест