Izvještaj sa sjednice Crvenog krsta

cr_krst

Juče je u maloj sali SO-e Gacko održana sjednica opštinske organizacije Crvenog krsta Gacko na kojoj je usvojen izvještaj o radu za 2011. godinu. Sjednici su prisustvovali predstavnici lokalne vlasti kao i predstavnici svih ustanova koje sarađuju sa ovom organizacijom.

Na sjednici je dosadašnji rad Crvenog krsta pohvaljen kao reprezentativan i sadržajan, a dati su i adekvatni prijedlozi u cilju unapređenja rada ove organizacije.

Zamjenik predsjednika Opštine Gacko, Milenko Adžić, dao je sugestiju da se uz pomoć Crvenog krsta organizuje svakodnevna pomoć starim i iznemoglim licima u vidu hrane, lijekova… Adžić je objasnio da jednokratne pomoći nisu stalno riješenje i da treba naći način trajnog rješenja.

“Crveni krst je sadržajno bogata organizacija i aktivnosti Crvenog krsta obuhvataju sve kategorije kojima pomoć treba. Pohvalna je činjenica da u ovoj  organizaciji  ima veliki broj djece koja volontiraju, izlaze na teren i pomažu onima kojima je pomoć potrebna.

Pohvalna je edukacija te djece kao i podizanje svijesti o potrebi da se pomogne ugroženim kategorijama, odnosno razvijanje njihovog osjećaja za humanost i solidarnost.”- istakao je direktor Centra za cosijalni rad Gacko, Ranko Mastilović.

Opštinska organizacija Crvenog krsta Gacko je jedinstvena, dobrovoljna, humanitarna organizacija koja djeluje na području opštine Gacko. Aktivnost Opštinske organizacije Crvenog krsta Gacko u 2011. godini bile su usmjerene na ispunjavanje ciljeva i zadataka sa težnjom da se realizuju tradicionalne akcije i ostale redovne aktivnosti koje su utvrđene Programom rada.

Imajući u vidu ekonomsku krizu i recesiju koja je posljednjih godina zahvatila Republiku Srpsku i zemlje u okruženju i posljedice iste koje se posebno reflektuju na najugroženije kategorije društva, Opštinska organizacija Crvenog krsta Gacko u 2011. godini preduzimala je određene aktivnosti kako bi se zadovoljile osnovne potrebe najugroženijih kategorija stanovništva koje se obraćaju Crvenom krstu za pomoć. Planirane aktivnosti realizovane su zahvaljujući angažovanju organa Opštinske organizacije Crvenog krsta Gacko, zaposlenih i volontera koji su spremni da uvijek i u svako vrijeme odgovore zadacima ove humanitarne misije.

Stalno se razvijala i proširivala saradnja sa ustanovama, organizacijama i udruženjima koji su na bilo koji način vezani sa ciljevima i programima Crvenog krsta.

cr_krst_1crr_krst

Подијелите вијест