Извјештај са Шеснаесте редовне сједнице СО-е Гацко

Јуче је у сали Скупштине општине Гацко одржана Шеснаеста редовна сједница Скупштине општине.

Сједницу је отворио предсједник СО-е Јован Ковачевић, у присуству секретара Драгана Јегдића, замјеника начелника општине Радоице Антуновића, начелника Одјељења за општу управу Ранка Марковића, начелника  Одјељења за привреду, финансије и друштвене дјелатности Драгана Паповића, начелника Одјељења за просторно планирање и цивилну заштиту Алексе Зеленовића, службеника за односе са јавношћу и представника Радио Гацка.
На сједници је разматрано 11 тачака дневног реда.
На почетку засједања, усвојен је записник са Петнаесте редовне сједнице која је одржана 30. децембра 2014. године.

Одборници су усвојили Извјештај о раду Скупштине општине Гацко за 2014.годину.

СО-е Гацко је од свог конституисања 14. децембра 2012. до 31. децембра 2014 год. одржала 15 редовних сједница, од којих  је седам одржано у 2014. год.  Све сједнице су одржане у заказано вријеме, није било одлагања нити прекидања сједница.  Ниједна скупштинска одлука, закључак, ни рјешење нису оспорени од стране надлежног Министарства у Влади Републике Српске, нити од стране начелника општине Гацко.

Усвојен је Приједлог Програма коришћења средстава остварених по основу Закона о накнадама за коришћење природних ресурса у сврху производње електричне енергије за 2015. годину, који је образложио Начелник Одјељења за привреду, финансије и друштвене дјелатности, Драган Паповић.
Према његовим ријечима у  буџету су планирана средства у износу од  5.300.000 КМ, од чега је 4.850.000 КМ од накнаде за коришћење природних ресурса у сврху производње електричне енергије за 2015. , а 450.000 КМ из средстава од поврата пласираних кредита.

Приједлог Програма рада заједничке комуналне потрошње за 2015. годину усвојен је уз амандмане скупштинске већине на завршне одредбе самог програма.

  1. Наручилац посла Општина Гацко задржава право да донесе измјене и допуне Програма у текућој години.
  2. Носилац посла ЈП „Комус“ Гацко је дужно сачинити Оперативни план рада по мјесецима и доставити да Општини до 1. за текући мјесец.
  3. Задужује се Одјељење за просторно планирање и цивилну заштиту да сачини просторни распоред постављања контејнера и канта за смеће, те уради пројекат истог у обухвату РП Центар 1.
  4. Задужује се Комисија за заштиту околине, културног и природног наслеђа СО-е да врши повремено увиду реализацију Програма.

Усвојен је Приједлог Програма коришћења прихода од посебних намјена за шуме у 2014.години. Ова средства износе 99.900 КМ и намјенски ће се трошити за изградњу, реконструкцију и инфраструктуру у рурарним подручјима општине.

Једногласно је прихваћен Приједлог Одлуке о висини накнаде за одстрел вука. Овом одлуком утврђује се новчана награда за одстрел вучице у износу од  300 КМ, вука 200 КМ, а за одстрел вучади по 100 КМ.

Одборници су усвојили Приједлог Одлуке о висини накнакде за рад чланова Одбора за жалбе у износу од по 150 КМ мјесечно.

Донесене су Одлуке о измјенама и допунама Одлуке о комуналним накнадама као и Приједлогу Одлуке о расписивању Јавног конкурса за избор једног члана Општинске изборне комисије Гацко.

Ријешена су три предмета имовинско-правних односа, а одборничких питања није било.

Подијелите вијест