Izvještaj sa dvadesetpete redovne sjednice SO-e Gacko

GRBb_--OPSTINA

Dvadesetpetu redovnu sjednicu SO-e Gacko, koja je održana 05.07.2012. godine, otvorio je predsjednik SO-e Luka Aćimović u prisustvu zamjenika načelnika Radoice Antunovića, načelnika odjeljenja za privredu, finansije i društvene djelatnosti Dragana Papovića, načelnika odjeljenja za opštu upravu Ranka Markovića, sekretara Dragana Jegdića, predstavnika CRI i Radio Gacka.

Na dnevnom redu našlo se 16 tačaka.

Uvodne napomene Budžeta opštine Gacko za 2012. godinu, dao je načelnik odjeljenja za privredu, finansije i društvene djelatnosti Dragan Papović. Prijedlogom budžeta opštine Gacko za 2012. godinu planirani su ukupni prihodi i primici u iznosu od 12.958.096,00 KM, odnosno uvećani su za 15% u odnosu na Rebalans za 2011 godinu. Ovo povećanje iznosi 1.727.418, 00 KM, a rezultat je kreditnog zaduženja kod banaka koje je opština Gacko uz saglasnost Ministarstva finansija u provedenoj zakonskoj proceduri ostvarila u 2011. godini.

Naime, odobreno kreditno zaduženje od 3.000.000,00 KM realizovano je u  2011. godini u iznosu od 700.000,00 KM dok će se 2.300,00 KM realizovati tokom 2012. godine. Sa 13 glasova za, od prisutnih 18 odbornika, usvojen je Budžet opštine Gacko za 2012. godinu. Ovo je ujedno bila i tačka koja je privukla najveću pažnju.

Kako se navodi u Prijedlogu Odluke o izvršenju Budžeta opštine Gacko za 2012. godinu sredstva budžeta raspoređuju se u ukupnom iznosu od 12.958.096,00 KM, od čega 7.817.327,00 KM se odnosi na tekuće rashode, 4.922.769,00 KM na kapitalne izdatke i 218.000,000 KM na budžetsku rezervu.

Usvojene su  Odluka o rješavanju stambenih potreba porodice Radmilović kao i Odluka o rješavanju stambenih potreba dr  Neli Vasović, spec. interne medicine.

U diskusijama odbornika preovladalo je mišljenje da je Izvještaj Nadzornog odbora SO-e Gacko o izvršenju Budžeta sa Prijedlogom mjera za period 01.01. do 31.12.2011. godine objektivan i sadržajan gdje je primijenjena važeća zakonska regulativa. Izvještaj je jednoglasno usvojen.

„Urbis centar“ D.O.O. Banjaluka je prezentovao Nacrt Regulacionog plana  „Burak 2“ , ističući da je urađeno dosta analiza na osnovu kojih su nađena prihvatljiva rješenja, kao i da će Nacrt biti izložen na javni uvid a trajaće 30 dana od dana roka za objavljivanje. Odjeljenje za privredu, finansije i društvene djelatnosti obavijestiće oglasom vlasnike nekretnina na području obuhvaćenim izmjenama Regulacionog plana.

Jednoglasno su usvojeni Izvještaj o radu za 2011. godinu Teritorijalne profesionalne vatrogasne jedinice Gacko,  kao i Izvještaj o radu za 2011. godinu Opštinske organizacije Crvenog Krsta Gacko.

Obrazloženje Izvještaja o radu za 2011. godinu Opštinske boračke organizacije Gacko dao je predsjednik Slavko Ateljević, ističući da su dva ključna pitanja ovog izvještaja stambeno zbrinjavanje, koje je uspješno riješeno, i problem zapošljavanja porodica poginulih boraca na čijem rješavanju se intenzivno radi.

Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o usvajanju uslova pristupa kreditnoj liniji i proceduri odobravanja kredita, Prijedlog Odluke o pristupanju izradi prostornog plana kao i Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o legalizaciji bespravno započetih ili izgrađenih objekata ili dijelova objekata na području opštine Gacko, su jednoglasno prihvaćeni.

Riješeni su dospjeli imovinsko pravni predmeti, a nakon nekoliko postavljenih odborničkih pitanja zaključena je dvadesetpeta redovna sjednica Skupštine opštine Gacko.

Slušaoci su mogli pratiti direktan prenos sjednice na talasima Radio Gacka.

Подијелите вијест