Извјештај са Четрнаесте редовне сједнице СО-е Гацко

Јуче је у сали Скупштине општине Гацко одржана Четрнаеста редовна сједница Скупштине општине коју је отворио предсједник СО-е Јован Ковачевић, у присуству секретара Драгана Јегдића, начелника општине Милана Радмиловића, замјеника начелника општине Радоице Антуновића, начелника Одјељења за општу управу Ранка Марковића, начелника Одјељења за привреду, финансије и друштвене дјелатности Драгана Паповића, шефа рачуноводства Раде Старовић, интерног ревизора Наде Зеленовић, начелника Одјељења за инспекцијске послове Драгице Јововић, службеника за односе са јавношћу, Радио Гацка и  представника Херцег Телевизије.

На сједници је разматрано 11 тачака дневног реда.

На почетку засједања, усвојен је записник са Тринаесте редовне сједнице која је одржана 12. новембра 2014. године.

Са 10 гласова за и 5 уздржаних усвојен је извјештај о извршењу Буџета општине Гацко за период јануар-септембар 2014. године, који је детаљно образложио начелник Одјељења за привреду, финансије и друштвене дјелатности, Драган Паповић.

Према његовим ријечима, буџетски приходи су планирани у износу 10.352.748 КМ, а извршени у износу 6.904.459 КМ, што је 66, 69% на годишњем нивоу.

Нацрт ребаланса буџета општине Гацко за 2014. годину, такође је образложио Паповић. Усвојен је на износ од 10.162.972 КМ са 10 гласова за, 3 против и 2 уздржана.

Усвојен је нацрт буџета општине Гацко за 2015. годину на износ 10.261.818 КМ са 10 за, 2 против,3 уздржана.

Планирана је јавна расправа о нацрту ребаланса буџета за 2014. годину и нацрту буџета општине Гацко за 2015. годину, данас у 10:00 сати, а њихово усвајање у приједлогу на Скупштини чије је одржавање планирано за 30. децембар. 2014. године.

Донесене су одлуке о утврђивању пореске стопе за опорезивање непокретности на подручју општине Гацко за 2015. годину  у висини од 0,20 % а која није промијењена у односу на претходну годину, а примјењиваће се на процијењену вриједност непокретности.

Скупштинском већином усвојен је приједлог одлуке о измјенама и допунама одлуке о општинским административним таксама , као и извјештај о раду Савјета за културу СО-е за 2013. годину.

Информација о стању на евиденцији ЈУ Завода за запошљавање РС Бироа Гацко, усвојена је са закључком да се о свим пројектима завода за запошљавање обавијесте надлежни општински органи, да би што више становника било укључено у пројекте.

За директора народне библиотеке Гацко именована је Лажетић Милица, професор енглеског језика и књижевности, досадашњи вршилац дужности.

Снежана Деспот Вулетић, дипломирани правник, именована је за трећег члана Одбора за жалбе општине Гацко. Одборничких питања није било.