Извјештај о раду Опште земљорадничке задруге “Гацко” за 2017. годину

На Тринаестој редовној сједници СО Гацко, усвојен је Извјештај о раду Опште земљорадничке задруге “Гацко” за 2017. годину.

Током прошле године, као и раније, активности Задруге биле су усмјерене на послове који омогућавају остваривање права на новчане подстицаје у пољопривреди пољопривредним произвођачима, а које додјељује Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске. Ова активност је подразумијевала теренски рад, тј. обилазак свих села на подручју општине, а затим прикупљање и обраду све потребне документације.

Пољопривредни произвођачи су током 2017. године, кроз активности Задруге остваривали новчане подстицаје по више основа: квалитетно приплодних оваца, узгој крава у систему крава – теле, квалитетно приплодних јуница, за куповину музних уређаја, за осигурање примарне пољопривредне производње, за капитална улагања, узгој товне јунади.

Захтјеве за новчани подстицај за производњу и узгој квалитетно приплодних оваца, поднијело је 40 пољопривредних произвођача, који су испуњавали врло строге критеријуме за додјелу овог вида подстицаја. Наиме, да би могли остварити новчане премије, морају посједовати основно стадо са најмање 100 оваца, за које се уредно води помоћна матична евиденција. Подстицај за овај вид производње износи 10,00 КМ по грлу. Новчана средства која су одобрена за ову намјену износе 65.840,00 КМ.

Број захтјева за премију на узгој и производњу стеоних јуница, у прошлој години је био свега 73, из разлога што је Правилником било прописано да право на подстицај имају само они пољопривредни произвођачи који имају основно стадо од најмање 5 плоткиња и узгоје најмање двије квалитетно приплодне јунице. Уз то, потребно је да се води и помоћна матична евиденција. Висина подстицаја по јуници износи 200,00 КМ, тако да су за ову намјену пољопривредни произвођачи добили укупно 40.200,00 КМ.

Правилником су предвиђена и подстицајна средства за пољопривредне произвођаче који не продају млијеко мљекарима, а имају у власништву најмање 8 крава,чији је једини приход од крава одгој телади, и у текућој години поднесу захтјев за минимално 5 грла.Тај вид подстицаја је систем крава-теле, и у прошлој години за oвај вид подстицаја у Гацку је поднесен 31 захтјев. Подстицај за ову намјену износио је 240 КМ по грлу, и укупна сума за овај подстицаја 55.440,00 КМ.

За набавку музних уређаја, у прошлој години је поднесено само 6 захтјева.

“Кроз свој рад и залагање, настојимо да што више средстава повучемо од стране Министарства пољопривреде Републике Српске, путем Правилника, по разним основама, а преко Задружног савеза дајемо своје приједлоге и сугестије при израдама разних Правилника везаних за пољопривреду”, стоји у извјештају.

Сваке година општина Гацко својим Правилником даје субвенције регистрованим пољопривредним произвођачима, гдје Задруга активно учествује кроз прикупљање и обраду података, као и кроз теренски рад.

У августу 2017. године, Задруга је добила на газдовање сточну пијацу у граду. Општина Гацко сваке године организује Регионалну сточну изложбу, у чијој организацији Задруга има великог удјела.

“Главни циљ ОЗЗ „Гацко“ је унапређење руралног развоја са посебним акцентом на производњу хране, очување аутохтоних раса (сточарство) и заштита аутохтоних  производа (сир и кајмак из мијеха). Задругу је основало 20 пољопривредних произвођача, а данас имамо 84 задругара, што говори о повјерењу у ову организацију”, наводи се у извјештају.

Запослени у ОЗЗ Гацко себи су поставили циљеве да, колико је у њиховој моћи, потенцирају вриједности нашег краја и ублаже ограничавајуће факторе.

 

Подијелите вијест