Израда идејног и главног пројекта – Спортска сала у Гацку

На основу проведеног поступка јавне набавке, Начелник општине Гацко донио је Одлуку о избору најповољнијег понуђача за израду идејног и главног пројекта, који се тиче изградње спортске сале у Гацку.

Поступак јавне набавке покренут је Одлуком о покретању поступка, те је након приспјелих понуда, Одјељење за просторно планирање и цивилну зашиту, оцијенио да је понуда понуђача „Ширбеговић инжењеринг“ д.о.о Грачаница прихватљива, а све у складу са критеријумима тендерске документације.

Рок за могуће примједбе отворен је наредних неколико дана, након чега ће се кренути са израдом пројекта.

Детаље о локацији нове спортске сале, њену намјену и остале појединости које се тичу изградње, погледајте у прилогу који слиједи.

Инвеститор пројекта је Општина Гацко.

tehnicki-opis

idejni-projekat

Подијелите вијест