Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Удружење „Растимо заједно“ Гацко

Удружење  „Растимо Заједно“ основано је 2008. године, на иницијативу Центра за социјални рад.
Основна дјелатност је превенција, праћење и откривање дјеце са сметњама у развоју, дијагностика, савјетовање, индивидуални и групни третмани, радна окупација, дневно збрињавање, социјализација и интеграција.
Запослени су: родитељи дјеце са посебним потребама, омладина – особе са инвалидитетом, стручњаци, волонтери из редова родитеља, стручњака и пријатеља.

Корисници:
•    Дјеца са посебним потребама (дневно 10-15)
•    Омладина са посебним потребама.
•    Дјеца корисници стручних третмана.
•    Дјеца из редовног васпитно-образовног процеса.
•    Родитељи и пријатељи.

Активности:
•    Дневни боравак од 8:00 до 15:00 часова (обезбијеђен један оброк).
•    Психосоцијални и други стручни третмани.
•    Радноокупационе радионице.
•    Физиотерапеутски рад.

Contact

  • АДРЕСА: Видовданска 26
    ТЕЛ.: 059/472-660