Uspješna godina za naše vatrogasce

Vatrogasna jedinica Gacko je u protekloj godini imala ukupno 99 intervencija, od kojih je 6 na stambenim i pomoćnim objektima, 33 šumska požara, a 47 ostalih požara na otvorenom.

Ukupan broj saobraćajnih udesa, elementarnih nepogoda i asistencija je 13.

Prema riječima nadležnih u Vatrogasnoj jedinici Gacko, broj požara u 2012. u odnosu na 2011. godinu je manji za 35 %, ali je opožarena površina veća za 50%. Ovaj podatak ukazuje na to da su požari na otvorenom u prethdnoj godini bili većeg obima. Ukupno opožarena površina u toku 2012. godine na području Gacka je oko 1.500 hektara.

Pozitivno je to što u 2012. godini je dosta manji broj požara na stambenim objektima u odnosu na rekordnu 2011. godinu.

Protekle  godine Vatrogasna jedinica Gacko je, osim lokalnih požara išla na ispomoć i jedinici u Bileći, a za vrijeme suše je odvezeno 95 cisterni vode seoskim domaćinstvima za područja koja su bila ugrožena sušom.