Dvadesetpeta redovna sjednica SO-e Gacko – najava

GRB_--OPSTINA

Dvadesetpeta  redovna  sjednica  Skupštine  opštine  Gacko održaće se dana 05.07. 2012. godine (ČETVRTAK) u 10:00 sati u sali SO-e Gacko.

Za sjednicu je predložen sledeći:

D N E V N I   R E D

 1. Zapisnik sa XXIV  redovne sjednice SO-e Gacko održane dana 31.05.2012. godine;
 2. Prijedlog Odluke o usvajanju Budžeta opštine Gacko za 2012. godinu;
 3. Prijedlog Odluke o izvršenju Budžeta opštine Gacko za 2012. godinu;
 4. Prijedlog Odluke o rješavanju stambenih potreba porodice Radmilović;
 5. Prijedlog Odluke o rješavanju stambenih potreba dr. Neli Vasović, spec. interne medicine;
 6. Izvještaj Nadzornog odbora SO-e Gacko o izvršenju Budžeta sa Prijedlogom mjera za period 01.01. do 31.12.2011. godine;
 7. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o usvajanju Uslova pristupa kreditnoj liniji i proceduri odobravanja kredita;
 8. Izvještaj o radu za 2011. godinu Teritorijalne profesionalne vatrogasne jedinice Gacko;
 9. Izvještaj o radu za 2011. godinu Opštinske boračke organizacije Gacko;
 10. Izvještaj o radu za 2011. godinu Opštinske organizacije Crvenog krsta Gacko;
 11. Informacija o stanju korišćenja sredstava zajedničke komunalne potrošnje za 2011. godinu, JP „Komus“ AD Gacko;
 12. Prijedlog Odluke o pristupanju izradi Prostornog plana Gacka;
 13. Prijedlog Zaključka o utvrđivanju Nacrta Regulacionog plana „Burak 2“;
 14. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o legalizaciji bespravno započetih ili izgrađenih objekata ili dijelova objekata na području opštine Gacko;
 15. Imovinsko-pravni odnosi;
 16. Odbornička pitanja.

 

Подијелите вијест