Др Мири Радојевић награда „Владимир Ћоровић“ за 2019. годину

Жири за додјелу награде „Владимир Ћоровић“, у саставу: проф. др Милош Ковић, ванредни професор Универзитета у Београду (предсједник), проф. др Радмило Пекић, ванредни професор Универзитета у Косовској Митровици (члан) и проф. др Драга Мастиловић, ванредни професор Универзитета у Источном Сарајеву (члан), једногласно је одлучио да се награда „Владимир Ћоровић“ за 2019. годину, додијели проф. др Мири Радојевић, редовном професору Филозофског факултета у Београду и дописном члану Српске академије наука и умјетности, за дјело Српски народ и југословенска краљевина 1918-1941, Од југословенске идеје до југословенске државе, I, (Српска књижевна задруга, Београд 2019, стр. 429).

Жири је оцијенио да је проф. др Мира Радојевић овим дјелом значајно обогатила српску историографију. У питању је дјело које је настало из вишегодишњих истраживања и промишљања историје југословенске идеје и југословенске државе. Дјело је истраживачки ново, сазнајно богато, иновативно, изворно утемељено и поуздано, те у потпуности заслужује ово високо признање.