Доградња водоводног система општине Гацко

Општина Гацко је позивом за достављање понуда бр: 02-370-51 од 31.03.2018. године, објављеним у Гласу Српске, Званичној интернет страници општине Гацко и на порталу Министарства финансија РС, расписала позив за избор извођача радова за пројекат „Доградња водоводног система општине Гацко“ у оквиру пројекта „Водовод и канализација“ у Републици Српској.

За овај пројекат обезбијеђен је кредит Европске инвестиционе банке у износу од 2.500.000,00 КМ, а за ову  главну фазу пројекта потребно је издвојити 3.869.222,40 КМ.

Пројектом Водовод и канализација у РС, који кредитира ЕИБ, предвиђено да ове пројекте осим кредита (50%) прате грант средства ИПА фондова 35% и 15% уложених средстава општине Гацко.

Укупна процијењена вриједност свих компоненти пројекта Доградње водоводног система у општини Гацко износи 2.549.961,00 €. Општина није у могућности да самостално финансира овај пројекат па је предложила Европској Инвестиционој банци да одобри кредитно финансирање у износу од 1.278.229,00 € (≈2.500.000,00 КМ).

Општина Гацко је, као суфинансијер, већ уложила укупно 349.112,00 € (15.0 %) сопственог учешћа у финансирању планираних радова, покрила цјелокупне обавезе по ПДВ, и ако буде неопходно обезбједити и 102.365,00 € за текуће радове. Преосатала инвестициона средства 843.007,00 € (35%) ће покрити ИПА и билатерални грантови, како је то наведено у Уговору.

У случају приспијећа грант средстава од ИПА фондова, општина има припремљену документацију и сагласности за два подпројекта водоснабдијевање МЗ Брљево и МЗ Фојница, чиме би се затворила конструкција водоснабдијевања комплетне општине у дужем временском периоду, а све у интересу економског развоја, останка и пораста броја становника на овом подручју.

Подијелите вијест