Доградња водоводног система општине Гацко – радови теку према плану

Доградња водоводног система општине Гацко, на потезу Придворица – Вратло, ради се парцијално по појединим дионицама. Фазе радова зависе од приступачности терена и веза цјевовод – резервоар и осталих пратећих објеката, каже начелник Одјељења за просторно планирање и цивилну заштиту, Алекса Зеленовић.

“У односу на прошлу годину када је урађено преко два километра гравитације, ове године је након престанка киша урађен цјевовод на дужини 1920 метара, на дионици Врањски до – Вратло, у којем је изграђен резервоар у пројекту означен као Р2, капацитета 500 м3 . Ових дана предстоје радови на најтежем дијелу трасе, према селу Зуровићи, Бистрица. У питању је потисни цјевовод, од пумпне станице 2 (ПС2)до објекта који је већ изграђен”, каже Зеленовић.

Радови на другим дијеловима цјевовода, од водозахвата до објеката на изворишту, чија је укупна дужина око 11 километара, према ријечима Зеленовића, почеће релативно брзо.

“Улази се у поступак изградње гравитационог цјевовода од изворишта Вратло до пумпне станице 1, а договорена је и траса између пумпне станице 1 и 2. Радиће се интезивно, што значи да би сви радови требали бити завршени крајем љета наредне године”, рекао је Зеленовић.

Зеленовић истиче да имовинско – правних проблема до сада није било. Јавни позив у циљу споразумног рјешавања имовинско – правних односа, у којем није било учесника, био је отворен 27. јула за све власнике некретнина са подручја КО Борач, чије су парцеле предмет потпуне и непотпуне експропријације.

“Већина земљишта је у државном власништву. Локално становништво је највише заинтересовано да се објекти заврше што квалитетније и што повољније, на опште добро, тако да на пољу имовинско – правних односа до сада нема препрека”, закључује Зеленовић.

Подијелите вијест