Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

„Dječiji vrtić“ Gacko

NAZIV: „Dječiji vrtić“ Gacko
ADRESA: Vidovdanska br. 26
TEL: 059/472-750

Javna ustanova „Dječiji vrtić“ Gacko počela je sa radom 1987. godine pod nazivom: „Radna organizacija za predškolsko vaspitanje i obrazovanje“ Gacko.

Zatvoreni prostor građevinskog objekta vrtića ima 520 kvadrata korisnog prostora. Otvoreni prostor (dvorište i igralište) je naknadno ograđen i postavljeni su tobogani i ostali rekviziti primjereni uzrastu djece, tako da ispunjava uslove za rad sa djecom na otvorenom prostoru.
Od otvaranja vrtića 1987. god. vrtić nije prestajao sa radom, iako je u toku ratnih dejstava radio sa smanjenim kapacitetom.

Javna ustanova „Dječiji vrtić“ Gacko je osnovana odlukom Skupštine Opštine Gacko 1994. godine.

Kapacitet vrtića je 120 djece raspoređene u 4 grupe.


Prostorni raspored predškolske populacije je 75℅ djece (65) iz gradske sredine a 25℅ (22) djece iz seoske sredine.

U Javnoj ustanovi „Dječiji vrtić“ zaposleno je 16 radnika.

Подијелите вијест