Дјечији вртић Гацко: Упис дјеце у програм предшколског васпитања и образовања

На основу члана 27. Статута Јавне установе “Дјечији вртић” Гацко и члана 13. Правилника о упису дјеце у вртић Јавна установа “Дјечији вртић” Гацко  р  а  с  п  и  с  у  ј  е

К   О   Н   К   У   Р   С

ЗА УПИС ДЈЕЦЕ У ПРОГРАМ ПРЕДШКОЛСКОГ ВАСПИТАЊА

И ОБРАЗОВАЊА ЗА ДЈЕЦУ

ПРЕД ПОЛАЗАК У ШКОЛУ

У 2014. ГОДИНИ

Родитељи који су заинтересовани да њихова дјеца похађају Програм предшколског васпитања и образовања за дјецу пред полазак у школу у 2014. години у организацији Дјечијег вртића Гацко дужни су да до 11. фебруара 2014. године пријаве своју дјецу у просторијама вртића.

Програм припреме за школу ће се реализовати у трајању од три мјеесеца у периоду од 01. марта до 01. јуна 2014. године.

Програм предшколског васпитања и образовања за дјецу пред полазак у школу у 2014. години ће проводити искључиво стручни васпитачи.

Министарство просвјете и културе Републике Српске ће учествовати у финансирању трошкова боравка у вртићу, за дјецу која у наведеном року буду пријављена у складу са Планом који утврђује Влада Републике Српске.

Уз образац Пријаве коју ће родитељи попунити у Дјечијем вртићу, родитељ је дужан доставити Извод из матичне књиге рођених дјетета са ЈМБГ, број личне карте једног од родитеља дјетета као и контакт телефон.

Конкурс је отворен до 11. фебруара 2014. године.

Пријаве на конкурс се примају у Дјечијем вртићу Гацко, сваким радним даном од 07:00 до 15:00 сати, у току трајања конкурса.

Све додатне информације можете добити у Дјечијем вртићу Гацко,  или на телефон 059/472-750, у току радног времена. 

Подијелите вијест