„Дјечији вртић“ Гацко: Конкурс за упис дјеце за радну 2018/2019

Родитељи који су заинтересовани да њихова дјеца бораве у “Дјечијем вртићу” Гацко у радној 2018/2019. години, могу своју дјецу пријавити у периоду од 14. маја до 15. јуна 2018. године, до када је Конкурс отворен.

Уз образац Пријаве коју ће родитељи попунити у Дјечијем вртићу, родитељ је дужан доставити Извод из матичне књиге рођених дјетета.

Упис дјеце у установу обавиће се у периоду од 13. до 24. августа на основу љекарског увјерења и лабораторијских налаза који садрже брис носа и грла и налаз столице.

Број дјеце у групама је прецизиран Законом о предшколском образовању и васпитању и пријем ће се одобрити по узрасним групама и то:
– Млађа вртићка група – 21 дијете;
– Средња вртићка група – 24 дјеце;
– Старија вртићка група – 25 дјеце;
– Продужени боравак од првог до трећег разреда Основне школе.

У случају већег броја заинтересованих, Вртић ће уз сагласност оснивача размотрити упис и већег броја дјеце, а максимално до 20% од прописаног броја дјеце по групама, или формирати још једну васпитну групу.

Пријаве на Конкурс се примају у Дјечијем вртићу Гацко, канцеларија педагога, сваким радним даном од 11:00 до 14:00 часова у току трајања Конкурса.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.

Све додатне информације по Конкурсу родитељи дјеце могу добити у просторијама „Дјечијег вртића“ Гацко или на телефон број 059/472-750 за вријеме трајања Конкурса у току радног времена.

Подијелите вијест