Цивилна друштва – НВО

Све информације у вези са РеЛОаД2 пројектом, можете добити путем e-mail адресе: sportiomladina.gacko@gmail.com.

Контакт особа: Жељко Поповић, координатор РеЛОаД2 пројекта.

База података организација цивилног друштва је настала у оквиру Регионалног програма локалне демократије на Западном Балкану 2 (РеЛОаД2) којег финансира Еуропска унија а проводи Развојни програм Уједињених нација (УНДП). База обједињује податке организација цивилног друштва (ОЦД) које дјелују у општини Гацко и треба да пружи информације грађанима, локалним властима, али и другим заинтересираним особама о профилу и раду ОЦД у локалној заједници. База омогућава претраживање и филтрирање података по организацијама али нуди и обједињене податке за све ОЦД

База покрива сљедеће области:
Основне и контакт податке о ОЦД
Поље дјеловања ОЦД
Циљна група са којом ОЦД раде
Финансирање организација.

База података организација цивилног друштва

Инфографика ОЦД базе података