Centar za razvojne inicijative

rastimo_zajedno

U organizaciji “Centra za razvojne inicijative“ Gacko održan je okrugli sto sa predstavnicima udruženja građana i lokalne uprave.

Prezentovani su rezultati proistekli iz usvojenog sporazuma u saradnji sa NVO uz podršku opštine Gacko i dogovoreni dalji koraci u cilju implementacije sporazuma.