Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Новости

strelci_grb

Streljaštvo: Održano II kolo lige kadeta BiH

II kolo lige kadeta BiH u muškoj i ženskoj konkurenciji održano je u nedelja, 03. marta,  u Trebinju. Naši strijelci su nastupili ekipno u kategoriji ženska i muška puška i muški pištolj. Nastupili su svi Klubovi RS i BiH koji rade Međunarodni program streljaštva.

U kategoriji vazdušna puška za žene 1. mjesto ekipno zauzeo je SK „MLADOST“ Gacko sa pogođenih 1.133 kruga. Naša ekipa nastupila je u sastavu: Nikolina Todorović sa 381 krug, Jelena Šarović sa 378 krugova. i  Jelica Vuković sa 374 kruga.

Za „Mladost“  su još gađale Milijana Bošković sa 364 kruga i Ljiljana Mastilović 331 kruga.

U pojedinačnom takmičenju Nikolina T. je bila druga, Jelena Š. čatvrta i Jelica V. je zauzela šesto mjesto u ovom kolu lige.

U kategoriji vazdušna puška za muškarce 3. mjesto ekipno, SK „MLADOST“ Gacko sa pogođenih 1.064 kruga. Ekipa SK „Mladosti“ je nastupila u sastavu: Branislav Bošković sa 364 kruga, Dušan Krstojević sa 353 kruga  i  Uroš Vuković sa 347 krugova. U pojedinačnom plasmanu Branislav B. je zauzeo peto mjesto.

U kategoriji vazdušni pištolj za muškarce, 2. mjesto ekipno osvojili su naši strijelci sa pogođenih 967 krugova. Ekipa SK „Mladosti“ je nastupila u sastavu: Uroš Vuković sa 338 krugova, Nikola Bajčetić sa 317 krugova i Božidar Tepavčević sa 312 kruga.

Naredni vikend, u nedelju, u Gacku se po Kalendaru takmičenja SS RS, u organizaciji domaćina SK „Mladost“, održava I kolo Lige pionira RS. U subotu je klubsko Prvenstvo u svim uzrasnim kategorijama u kojim bude propisan broj takmičara.

zyahvalnica

Priznanje Opštinskoj organizaciji Crvenog krsta Gacko

U prostorijama Kulturnog centra Istočno Sarajevo, u petak 1. marta 2013. godine obilježen je Dan zaštite i spasavanja, odnosno Dan Civilne zaštite RS.

Tim povodom je Opštinskoj organizaciji Crvenog krsta Gacko, od strane Republičke uprave Civilne zaštite, dodijeljena Zahvalnica za uspješnu saradnju i doprinos u izgradnji efikasnog sistema zaštite i spasavanja.

Povod za ovo priznanje je poseban doprinos ove organizacije u pripremi i realizaciji vježbe „Zajednički otpor 2012“.

Svečanosti su prisustvovali predstavnici Vlade RS, Ministarstva unutrašnjih poslova RS, predstavnici oružanih snaga BiH, kao i predstavnici drugih institucija iz javnog i političkog života Republike Srpske.

AALK

Od danas nova lična biometrijska dokumenta – lična 18 KM, vozačka 60 KM

Na lokacijama za izdavanje ličnih dokumenta pri CJB Gacko, danas je počelo zaprimanje Zahtjeva za izdavanje nove elektronske lične karte i vozačke dozvole.

Novi dokumenti će u sebi sadržavati elektronski memorijski elemenat-čip, i druge napredne elemente zaštite. Novi obrasci lične karte i vozačke dozvole će u sebi sadržavati elektronski potpis, a na lični zahtjev pojedinca upisivaće se podatak o entitetskom državljanstvu (ne starijem od 6 mjeseci)  i krvnoj grupi izdatoj od strane ovlaštene zdravstvene ustanove za transfuziju krvi.

Pravilnikom o cijeni ličnih dokumenata koji je usvojio Savjet ministara BiH, utvrđena je cijena nove lične karte u iznosu od 18,00 KM, i cijena nove vozačke dozvole u iznosu od 60,00 KM.

Sadašnje lične karte i vozačke dozvole će važiti do roka koji je na njima naznačen, a mogu se zamijeniti i prije isteka roka u slučajevima predviđenim Zakonom.

vticccc

Dječiji vrtić: Počeo program pripreme za školsku 2013/14 godinu

U organizaciji Dječijeg vrtica Gacko, danas je počeo program pripreme za 53 upisane djece, za školsku 2013/14. godinu, u trajanju od 3 mjeseca.

Djeca su raspoređena u 2 grupe, a sa njima će raditi profesori predškolskog vaspitanja, u terminu od 08:00-11:00 sati.

Prema riječima direktorice vrtića, Branke Miljuš, osnovni akcenat stavljen je na socijalizaciju djece kroz igru i druženje, koji je predviđen programom vaspitno-obrazovnog rada.

„Zahvaljujemo se na podršci lokalne zajednice, koja je i ovaj put našla razumijevanje prema našoj ustanovi, prije svega djeci, i obezbijedila određena sredstva za dječiju užinu“, dodala je Miljuš.

Program pripreme će se trajati  u periodu od 01. marta do 01. juna 2013. godine, a Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske će učestvovati u finansiranju troškova boravka u vrtiću, za djecu koja su na vrijeme prijavljena u skladu sa Planom koji utvrđuje Vlada Republike Srpske.

Roditelji upisane djece ne plaćaju ovaj igraonički, predškolski program.

askuup

Izvještaj sa treće redovne sjednice SO-e Gacko

Treću redovnu sjednicu SO-e Gacko, koja je održana 28.02.2012. godine, otvorio je predsjednik SO-e Jovan Kovačević u prisustvu zamjenika načelnika opštine Gacko Radoice Antunovića, v.d. načelnika odjeljenja za privredu, finansije i društvene djelatnosti, v.d. načelnik odjeljenja za opštu upravu, v.d. sekretara SO-e, službenika za odnose sa javnošću,  predstavnika CRI-a, OSCE-a, Radio Gacka i RTRS.

Na sjednici su  razmatrane 22 tačke dnevnog reda.

Izvještaj o reviziji konsolidovanog finansijskog Izvještaja za korisnike Budžeta opštine Gacko za 2011. detaljno je obrazložila Interni revizor, Nada Zelenović.

Konsolidovani finansijski izvještaj za korisnike budžeta Opštine Gacko, istinito i objektivno prikazuju, u svim materijalno značajnim aspektima, finansijsko stanje imovine i obaveza na dan 31. 12. 2011. godine, finansijski rezultat i izvršenje budžeta za godinu koja se završava na taj dan, u skladu sa propisanim okvirom finansijskog izvještavanja. Na pomenuti izvještaj usvojen je plan mjera.

Na prijedlog načelnika, SO-e je utvrdila listu stručnjaka i listu opštinskih službenika za izbor u Komisiju za prijem službenika i drugih radnika.

Odbornici su, bez rasprave, usvojili Izvještaj o radu skupštine opštine Gacko za 2012. god., kao i prijedlog rješenja o imenovanju člana školskog odbora SŠC „Pero Slijepčević“ Gacko.

Na prijedlog komisije za izbor i imenovanje izabrana su radna tijela skupštine opštine Gacko za mandatni period 2012.-2016. godine.

Prijedlog Programa korišćenja sredstava ostvarenih po osnovu Zakona o naknadama za korištenje prirodnih resursa u svrhu proizvodnje električne energije za 2013. godinu obrazložio je načelnik odjeljenja za privredu, finansije i društvene djelatnosti, Dragan Papović.

Naknada za korišćenje prirodnih resursa u svrhu proizvodnje električne energije, kao i sredstva od povrata plasiranih kredita ukupno iznose 5.850.000,00 KM.

Za izgradnju alternativnih privrednih kapaciteta putem stimulativnog zapošljavanja utrošeno je 500.000,00 KM, za izgradnju primarnih infrastrukturnih objekata kao što su vodovod, kanalizacija, lokalni putevi 2.153.192,00 KM , a za ostale svrhe je izdvojeno 3.196.808,00 KM.

Nakon duže rasprave ovaj Prijedlog je usvojen.

Jednoglasno je prihvaćen program rada SO-e za 2013. godinu, koji je, kako je predsjednik SO-e istakao, usaglašen na kolegijumu skupštine. Usvojena je Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju vaspitno obrazovne ustanove „Dječiji vrtić“ Gacko, kojom je predloženo da upravni odbor vrtića broji 5 članova od kojih 3 člana predstavljaju osnivača, 1 član roditelje i 1 stručno osoblje.

Jednoglasno je usvojen Akcioni plan jačanja socijalne zaštite i inkluzije djece za 2013./2014. godinu. Ovaj Akcioni plan pripremila je Komisija za unapređenje socijalne, porodične i dječije zaštite i inkluzije u opštini Gacko uz stručnu pomoć i asistenciju Inicijative za bolju i humaniju inkluziju. 

Donesena je odluka o izmjenama odluke o visini naknade odbornicima SO-e Gacko, gdje je naknada za odbornike ostala ista u visini od 360,00 KM, a za potpredsjednika SO-e Gacko, u neprofesionalnom statusu, naknada iznosi 540,00 KM mjesečno.

Zaključkom je verifikovano umanjenje plate funkcionerima za 2012. godinu za 19,30%, koliko je i isplaćivano.

Donesena je Odluka o komunalnim taksama  kojom se utvrđuje vrsta, visina, rokovi, način plaćanja komunalnih taksi, obveznici plaćanja komunalne takse, te osnovi za oslobađanje od obaveze plaćanja komunalnih taksi na području opštine Gacko.

Usvojen je Prijedlog Programa  rada zajedničke komunalne potrošnje za 2013. godinu.

Prihvaćena je informacija o stanju zdravstvene zaštite u opštini Gacko. Podnosilac informacije, Prim. dr Ratko Milinković, kao glavni problem istakao je finansiranje zdravstvene zaštite, te da su uz pomoć lokalne zajednice i RiTe nivo zdravstvene zaštite stanovništva uspjeli održati na standardnom nivou. 

V.d. direktora Doma Zdravlja „Prof. dr Savo Bumbić“ Gacko, Prim dr Ratko Milinković, razriješen je dužnosti. Po konkursu koji je provela komisija Doma zdravlja, predloženi kandidat nije dobio skupštinsku podršku, a po prijedlogu kluba odbornika SDS-a za v.d. direktora, do provođenja konkursa, imenovana je dr pedijatar, Vera Govedarica.

Za područje opštine Gacko imenovan je mrtvozornik, specijalista ginekolog dr Zlatan Ivković, čija će dužnost biti pregled umrlih lica izvan Zdravstvene ustanove.

Na prijedlog načelnika opštine, Milana Radmilovića, za v.d. načelnika za prostorno planiranje i civilnu zaštitu imenovan je dipl. ing. građevine Aleksa Zelenović, a za v.d. načelnika Odjeljenja za inspekcijske poslove dipl. ek. Dragica Jovović.

Riješeno je 6 imovinsko-pravnih odnosa, a odborničkih pitanja nije bilo.

popis1

Odobreno odgađanje popisa za oktobar

Delegati Doma naroda parlamenta BiH usvojili su juče po hitnom postupku, Zakon o izmjenama Zakona o popisu stanovništva, domaćinstava i stanova u BiH 2013, čime je odobreno odgađanje popisa u BiH za oktobar.Predložene izmjene ovog zakona sadržane su u kratkom tekstu i odnose se samo na pomjeranje datuma popisa i pomjeranje rokova obavljanja određenih aktivnosti koje se odnose na pripreme za popis. 

Popis je prvobitno trebalo da bude održan u aprilu, ali je na sugestiju Evrostata pomjeren za oktobar, što je na posljednjoj sjednici usvojio i Predstavnički dom parlamenta BiH. 

Delegati Doma naroda prihvatili su danas zahtjev delegata Borjane Krišto, Staše Košarca i Sulejmana Tihića za razmatranje Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Agenciji za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije po skraćenom postupku. 

Razlozi za donošenje ovog zakona sadržani su u činjenici da su pojedine odredbe zakona nejasne i nedorečene, te da postoje pravne praznine koje u primjeni zakona stvaraju određene teškoće, te direktno utiču i na rad ne samo Agencije, već i Komisije za izbor i praćenje rada Agencije. 

Nejasne su i odredbe koje se tiču mandata Komisije i njenih nadležnosti koje su dovele do zastoja u njenom radu, a traži se usvajanje ovog zakona po skraćenom postupku da bi što prije bio usvojen, a time omogućen rad Agencije i Komisije.

                                                                                                                                             (SRNA)