AP monitoringa upisa djece u osnovne škole u opštini Gacko za 2012. godinu

cccdddg

U našoj opštini je u toku realizacija projekta Akcioni plan razvoja mehanizma monitoringa upisa djece u osnovne škole za 2012. godinu.

Mehanizam monitoringa upisa u osnovne škole uspostavlja se sa ciljem da se svakom djetetu iz opštine Gacko, u skladu sa Konvencijom o pravima djeteta i relevantnom zakonskom regulativom, omogući pravo na obrazovanje i identitet. Mehanizam monitoringa upisa će omogućiti sistemsko praćenje upisa u osnovne škole i jednak pristup obrazovanju svakom djetetu, a posebno marginalizovanoj djeci, kao što su djeca iz socijalno ugroženih porodica, manjinske grupe djece, djeca ometena u fizičkom i psihičkom razvoju i druga socijalno isključena djeca.

Formirana je baza podataka, a u toku je unos podataka za svu djecu do 6 godina, koji obavlja služba opštine Gacko. Do sada u bazu podataka je unešeno 124 djece.

Baza podrazumijeva unošenje podataka iz više izvora (Pedijatrijska služba Doma zdravlja, JU Centar za socijalni rad, Matični ured i matični uredi iz drugih gradova u kojima se nalaze porođajni odjeli, osnovne škole, Dječiji vrtić, Policija, mjesne zajednice, nevladine organizacije i dr.) o djeci koja se trebaju upisati u osnovne škole u narednih šest godina. Pomenuto će obezbjediti sveobuhvatna registraciju djece, a mehanizmom je omogućena kvalitetnija informacija (spiskovi) o djeci, upisnicima/ama u osnovne škole. Isto tako, ovaj mehanizam omogućava olakšan monitoring upisa djece u prvi razred osnovne škole i identifikaciju djece koja se nisu upisala u osnovne škole. 

Akcioni plan takođe ima za cilj da podstakne uključene aktere na redovno dostavljanje podatka u Opštinu Gacko radi unosa u navedenu bazu u koju će se retroaktivno unijeti podaci za djecu koja će se upisati u narednih šest godina, a kasnije će se ista redovno ažurirati.

Подијелите вијест