СШЦ „Перо Слијепчевић“ Гацко

НАЗИВ: Средњошколски центар „Перо Слијепчевић“ Гацко
АДРЕСА: Солунских добровољаца бр. 24
ТЕЛ: 059/464-932, 464-933, 463-412

Средњошколски центар „Перо Слијепчевић“ у Гацку наставља традицију средњошколског образовања које је временом мијењало струке и занимања од 1921/22. школске године када је основана нижа реална гимназија. Одлуком Министарства просвјете од 1948. године отворена је Државна нижа реална гимназија а 1955/56. школске године средња школа.

1958/59. године биле су све четири године са 124 ученика. 06.12.1967. године тадашња гимназија преселила се у садашњу зграду и носи име „Шућрија Ћимић“ до 04.06.1975. године када је основан Средњошколски центар под истим именом.

25.08.1993. године општинском одлуком промијењен је назив у Средњошколски центар „Перо Слијепчевић“ Гацко.
1980/81. школске године уводи се средње умјерено образовање, гимназија се гаси одлуком тадашњих власти, а поново се уводи 1993/94. године као средње стручне школе са подручја рада; машинство и обрада метала, трговина, угоститељство и туризам, економија, право и администрација, геологија, рударство и металургија, електротехника и пољопривреда које се мијењају према потребама привреде и захтјевима општине Гацко.

Од 1955/56. школске године средњу школу завршило је више од 4.500 ученика средњих школа, од чега је око половина гимназијалаца. Велики број наставио је даље школовање на вишим школама и факултетима. Значајан број бивших ученика ове школе стекао је научна звања магистара, доктора наука са радом у многим земљама бивше Југославије и расејања.

Према броју становника у Гацку је било највише факултетски образованих људи од којих више од 90 доктора свих наука.

Средњошколски центар „Перо Слијепчевић“ је добра кадровска основа за наставак школовања. Васпитно образовни рад у овој школи стручно је заступљен са 36 наставника. Рад се одвија у једној пријеподневној смјени у 21 учионици, властитој фискултурној сали са властитим металским радионицама и властитим централним гријањем на чврсто гориво. У школску 2018/19 годину уписан је 361 ученик, распоређен у 17 одјељења. 

Око половина ученика је ширег подручја општине Гацко која добро увезеним путним саобраћајем не ремети васпитно-образовни процес у једној смјени.

Настава је полу кабинетска. Добро су опремљени кабинети информатике, географије, машинства, физике, српског језика и страних језика. Школски објекти су у добром стању са замијењеним кровом и пластифицираним свим отворима. Плански се замјењује застарјела опрема у кабинетима.

Савјет ученика и Савјет родитеља играју значајну улогу директно и индиректно у рјешавању свих питања у школи. Поред редовне наставе плански су организоване ваннаставне активности у свим школским и ван школским манифестацијама. Резултати су вишеструки што говоре резултати са регионалних, републичких и ентитетских такмичења.

Континуирана је сарадња са Републичким педагошким заводом и Министарством просвјете и културе.