ЈУ „Дјечији вртић“ Гацко

Назив: „Дјечији вртић“ Гацко
Адреса: Видовданска бр. 26
Тел: 059/472-750

Јавна установа „Дјечији вртић“ Гацко почела је са радом 1987. године, на основу Одлуке Цкупштине општине Гацко, под називом: „Радна организација за предшколско васпитање и образовање“ Гацко. Одлуком Скупштине општиен  Гацко, 1994. године пререгистрована је у назив Јавна установа „Дјечији вртић“ Гацко. У складу са Законом о предшколском васпитању и образовању, од 2018. године поново мијења назив у Јавна предшколска установа „Дјечији вртић“ Гацко.

Од отварања вртића 1987. год. вртић није престајао са радом, иако је у току ратних дејстава радио са смањеним капацитетом.

Основна дјелатност установе је васпитно образовни рад са дјецом предшколског узраста. Рад са дјецом проводи се у мјешовитим групама узраста од двије до пет година,а реализује се кроз основни примарни програм као и кроз краће интересне повремене и пригодне програме, путем којих се остварује васпитно-образовна, превентивно здравствена и социјална функција.

Вртић успјешно реализује програм „Припрема пред полазак у школу“ у трајању од три мјесеца. У поменутој школској години овим програмом обухваћено је 31 дијете.

У Јавној установи „Дјечији вртић“ запослено је 33 радника.

Капацитет вртића је 120 дјеце распоређене у 4 групе.
Просторни распоред предшколске популације је 75℅ дјеце (65) из градске средине а 25℅ (22) дјеце из сеоске средине. У објекту вртића током школске 2018/19. године боравило је 158 дјеце.

Затворени простор грађевинског објекта вртића има 520 квадрата корисног простора. Отворени простор (двориште и игралиште) је накнадно ограђен, постављени су тобогани и остали реквизити примјерени узрасту дјеце, тако да испуњава и услове за рад са дјецом на отвореном простору.