7. sjednica Komisije za unapređenje socijalne, porodične i dječije zaštite i inkluzije

Danas je u kabinetu predsjednika SO-e Gacko održana 7. sjednica Komisije za unapređenje socijalne, porodične i dječije zaštite i inkluzije u opštini Gacko Projekta „Uvođenje modela socijalne zaštite i inkluzije na nivou opštine“.

Sjednici su prisustvovali članovi OUO projekta i to predstavnici Opštine, Centra za socijalni rad, OŠ „Sveti Sava“ Gacko, NVO Centar za razvojne inicijative i policijske stanice Gacko.

Na sjednici je razmatran i usvojen Pravilnik o radu Komisije za unapređenje socijalne, porodične i dječije zaštite i inkluzije u opštini Gacko. Usvojen je Prijedlog Akcionog plana jačanja socijalne zaštite i inkluzije djece u opštini Gacko za 2013-2014. godinu kao i dogovor o njegovom upućivanju na usvajanje Skupštini opštine.

Usvojen je Protokol o postupanju i saradnji nadležnih institucija i organizacija opštine Gacko i dogovor o daljim koracima u cilju potpisivanja Protokola o postupanju i saradnji.

Završni narativni i finansijski izvještaj o realizaciji Akcionog plana razvoja mehanizma monitoringa upisa djece u osnovne škole u opštini Gacko za 2012. godinu kao i Izvještaj o radu OUO-a/Komisije za periode, jednoglasno su usvojeni.

Usvojen je zapisnik sa prethodne sjednice OUO-a kao i Plan rada Komisije za period od 01.12.2012-28.02.2013. godine.