38. Regionalna stočna izložba – najava

GACKO_plakat

OPŠTINA GACKO

Odjeljenje za privredu, finansije

i društvene djelatnosti

O B A V J E Š T E NJ E

Na lokalitetu Lazarića, u nedjelju 26.08.2012. godine sa početkom u 09:00 sati održaće se tradicionalna 38. Regionalna stočna izložba priplodnih grla goveda, ovaca, svinja, konja, kao i gatačka korida i izložba pasa.

Izlagači su dužni da uz izložena grla ponesu i pasoše životinja i da grla pripreme za izložbu.

Stoka će na izložbi biti razvrstana na sledeće kategorije:

1.  Bikovi vlastiti uzgoj dobi preko 2 godine,

2.  Bikovi vlastiti uzgoj dobi od 1 do 2 godine,

3.  Telad muška preko 3 mjeseca starosti,

4.  Telad ženska preko 3 mjeseca starosti,

  1. 5.  Junice dobi od 12 do 18 mjeseci,

6.  Steone junice,

7.  Krave dobi do 10 godina,

8.  Krave i junice plemenitih rasa,

9.   Ovce za priplod (stado od 10 ovaca),

10.  Jagnjad za priplod (stado od 10 jagnjadi),

11.  Ovnovi za priplod,

12.  Kobile za priplod,

13.  Pastuvi,

14.  Nerasti,

15.  Nazimice,

16.  Krmače,

17.  Izložba pasa,

18.  Gatačka korida.

Dođite, izložite i dajte svoj doprinos izložbi.

Kao izlagač ili kao posjetilac iskoristite dan za druženje.

Подијелите вијест