16 lica riješilo problem zaposlenja

U prošlom mjesecu 16 lica u našoj opštini riješilo je jedan od najvećih životnih problema. Naime, kako pokazuju podaci gatačkog Zavoda za zapošljavanje, toliko osoba je našlo zaposlenje. Istovremeno, na spisak onih koji čekaju na posao dodato je 31 ime, tako da je broj nezaposlenih u našoj opštini sada 1058.

Kada je u pitanju kvalifikaciona struktura, najviše je KV radnika, 348, u stopu ih prate tehničari sa SSS, dok 227 osoba bez kvalifikacije čeka na posao. U podacima Biroa je 119 lica sa višom i visokom stručnom spremom koja još nisu pronašli radno mesto kao i 11 osoba sa zvanjem mastera. Radi se uglavnom o našim sugrađanima koji su završili fakultete društvenih nauka.

Razmatrajući starosnu strukturu, podaci Zavoda pokazuju da pomoć od Biroa, u procesu pronalaženja zaposlenja, očekuje 607 osoba u najproduktivnijem dobu između 20. i 40. godine starosti. Nije zanemarljiv broj i onih između 45 i 50 godina. Njih 103 traži posao. Na birou su i dvije osobe preko 65 godina.

Na posao čeka i 300. osoba iz redova prognanih i raseljenih lica, kao i 108 demobilisanih boraca.

Подијелите вијест