Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Јавне установе и предузећа

Јавно предузеће „Комус“ А.Д. Гацко

НАЗИВ: Јавно предузеће „Комус“ А.Д. Гацко
АДРЕСА: Солунских добровољаца бр. 56
ТЕЛ: 059/ 472-530
ФАКС: 059/ 472-703

e-mail: jpkomusgacko@spinter.net

Дјелатност од општег интереса коју обавља друштво је прикупљање и депоновање отпада из стамбених и пословних просторија, чишћење јавних површина (паркова и јавних саобраћајних површина).

Јавно комунално предузеће „Комус“ обавља следеће дјелатности:
•    Прикупљање и превоз отпада,
•    Прикупљање и обрада осталог отпада (прикупљање отпада из домаћинства и предузећа  помоћу канта за отпатке, контејнера итд.),
•    Уређење и одржавање  паркова, зелених и рекреационих површина,
•    Рециклажа папира и папирне амбалаже,
•    Пијачне услуге,
•    Погребне и пратеће дјелатности и др.

Tуристичка организација општине Гацко

НАЗИВ: Туристичка организација општине Гацко
АДРЕСА: Стојана Ковачевића бр. 2
ТЕЛ/ФАКС: 059/472-600

e-mail: jutoo@gmail.com

http://www.gackoturizam.com/

Туристичка организација општине Гацко почела је са радом 8. августа 2008. године. Основана је у циљу валоризације, очувања и заштите животне средине и побољшања развоја туризма општине Гацко.

Туристичка организација општине Гацко је Јавна установа са потпуном одговорношћу и обавља послове на промоцији и унапређењу туризма од интереса за општину Гацко, односно на позиционирању града као туристичке дестинације, на домаћем и међународном тржишту, тј. обезбјеђује туристичко-информативну пропагандну дјелатност општине Гацко у земљи и иностранству.