Najava: Četvrta redovna sjednica SO-e Gacko

U utorak, 28. februara, sa početkom u 10.00 časova, biće održana Četvrta redovna sjednica Skupštine opštine Gacko. Sjednica će se održati u sali SO-e Gacko, a predložen je sledeći     D N E V N I   R E D:   Zapisnik sa Treće redovne sjednice SO-e Gacko održane dana 29.12. 2016. godine; Izvještaj o radu …