Зорица Николић

Односи са јавношћу

Самостални стручни сарадник за односе са јавношћу обавља сљедеће послове:

Координација активности на подручју побољшања комуникације и информисања унутар општинских органа;
Успостављање комуникације са средствима информисања и организовање медијских кампања у служби Начелника;
Организовање информисања у ванредним и кризним ситуацијама;
Припрема саопштења и обавјештења Административне службе Општине и Скупштине општине;
Уређивање WЕБ странице општине Гацко;
Планирање, израда и имплементација Општинске стратегије комуникације са јавностима;
Припрема, координација и реализовање пројеката испитивања јавног мњења;
Уређивање и издавање публикација (од значаја за Општину)-промо материјала, билтена, брошура, водича…;
Обезбјеђивање аудио, видео и фото записа;
Обављање и других послова по налогу Начелника