Политика приватности

Услови коришћења

Интернет презентација и домен www.gacko-rs.info су власништво Oпштине Гацко.

Сав садржај на овом сајту, који укључује текстове, фотографије, видео материјале, информације, као и остале садржаје објављене на сајту су у власништву Oпштине Гацко.

Није дозвољено копирање, измјена и дистрибуција материјала са овог сајта без претходно добијене сагласности од стране Општине Гацко, а под условом да се задржи напомена о ауторским правима.

Унутар садржаја Сајта можете наћи и садржаје преузете са других страница. Сајт је с тим страницама остварио сарадњу или добио допуштење за објаву уз стављање извора одакле је тај садржај изворно дошао.

Сав садржај на сајту је подложан промјенама или отказивању, без претходног обавјештења.
Општина Гацко задржава право да промјени ове услове.