Замјеник начелника општине

Замјеник начелника општине Гацко је Синиша Мандић.

Контакт телефон: 059/472-433, факс: 059/472 – 862.

Замјеник начелника помаже начелнику у обављању дужности, извршава дужности које му повјери начелник, замјењује начелника и дјелује у његово име када је начелник одсутан или спријечен у извршавању својих дужности.