Територијална професионална ватрогасна јединица Гацко

Територијална професионална ватрогасна јединица је посебна општинска организација основана 2004. год. одлуком Скупштине општине Гацко.
Територијална професионална ватрогасна јединица је општинска организација од посебног значаја за општину Гацко и има статус правног лица.
Дежурна служба Ватрогасне јединице је на располагању 24 часа дневно.

Задаци ватрогасне јединице су спровођење превентивних мјера заштите од пожара, гашење пожара и спасавање људи и материјалних добара угрожених пожаром и елементарним непогодама, као и вршење других задатака у вези са заштитом од пожара утврђених планом заштите од пожара општине Гацко.
Територијалном ватрогасном јединицом руководи старјешина територијалне ватрогасне јединице.
Формација и јачина ватрогасне јединице утврђена је планом заштите од пожара општине Гацко.

Техничка опремљеност ТПВЈ је следећа:

– навално ватрогасно возило марке „Волво“
– доставно ватрогасно возило „Камаз“
– теренско возило „Лада нива“.

Contact

  • АДРЕСА: Немањина 7
    ТЕЛ: 059/472-351