Јавно предузеће „Водовод“ А.Д. Гацко

Основна дјелатност Јавног предузећа „Водовод“ је дистрибуција питке воде, изградња и одржавање водоводне и канализационе мреже, земљани радови и друго.

Contact

  • АДРЕСА: Солунских добровољаца бр. 1
    ТЕЛ: 059/ 471-147
    jpvodovodgacko@gmail.com