Јавно предузеће “Комус” А.Д. Гацко

Дјелатност од општег интереса коју обавља друштво је прикупљање и депоновање отпада из стамбених и пословних просторија, чишћење јавних површина (паркова и јавних саобраћајних површина).

Јавно комунално предузеће “Комус” обавља следеће дјелатности:
•    Прикупљање и превоз отпада,
•    Прикупљање и обрада осталог отпада (прикупљање отпада из домаћинства и предузећа  помоћу канта за отпатке, контејнера итд.),
•    Уређење и одржавање  паркова, зелених и рекреационих површина,
•    Рециклажа папира и папирне амбалаже,
•    Пијачне услуге,
•    Погребне и пратеће дјелатности и др.

Contact

  • НАЗИВ: Јавно предузеће "Комус" А.Д. Гацко
    АДРЕСА: Солунских добровољаца бр. 56
    ТЕЛ: 059/ 472-530
    ФАКС: 059/ 472-703
    E-mail: komusgacko@gmail.com