Закључак о усвајању Ребаланса буџета Општине Гацко за 2017. годину