Закључак о усвајању програма уређења градског грађевинског земљишта за 2019. годину