Закључак о усвајању Плана коришћења јавних површина за 2020. годину